Vedat Aydın 18 Takipçi | 0 Takip

Bir irfan mektebi: dünyabizim.com

2011-03-24 14:40:00

Rahmetli Cemil Meriç, 20. Asır irfanını değerlendirirken “asâletini kaybetmiş irfan” tabirini kullanır. Dininden, dilinden, tarihinden, geleneklerinden bihaber yetişen bir nesil hangi irfana sahip olacaktır sorusu bugün için daha önem kazanmıştır.  

Günümüzde din, dil, tarih ve kültür bakımından bırakın sıradan insanları, dini tedrisat yapılan İmam Hatip Liselerinde, İlahiyat Faküllerinde yetişen talebeler bile efradını cami ağyarını mani bir şekilde eğitim alamıyorlar. İlahiyat fakültesinde hoca olan bir arkadaşım anlatmıştı, mezun olacak talebelerinden birkaçına Muhammed İkbal, Roger Garaudy ve Aliya İzzetbegoviç okuyup okumadıklarını sorduğunda okumadıkları cevabını aktarmıştı. İşin garibi, bunu anlatan arkadaşım, kendi akademik tezinde Ali Şeriati’den iktibas yaptığı için tez hocası tarafından eleştirilmişti!

Akademide vaziyet buyken varın gerisini siz düşünün! Belirli bir müfredatı yeterli gören eğitim kurumları, ne yazık ki bilgiye ulaşma imkânlarını ya sınırlıyorlar ya da engelliyorlar. Ferdin özgür yetişmesini istemeyen bir taassup içinde, bilgiye de irfana da sınırlar çiziyor; düşünen, sorgulayan beyinlere ket vuruyorlar. Formel anlamda eğitim veren kurumlarda bu kısıtlamalar ve içe kapanmalar yaşansa da, artık bilgiye ulaşma yolundaki taassup ve katı tutumlar kırılmaktadır. Ferdin hür iradesiyle bilgiye ulaşması mümkün hale gelebilmektedir bugün ve insanlar birikimlilerini çeşitli imkânlar çerçevesinde kullanabilmektedirler.

Günümüzde internet bu imkânların başında gelmektedir. Özellikle bilgiye ulaşma konusunda sağladığı hız ve sunum imkânları büyük bir nimet olarak kabul edilebilir. Bu nimet büyük hayırlara vesile olduğu kadar, büyük mahzurları da beraberinde getirmektedir. Bilgiye rahat ulaşmanın getirdiği rehavet, bir süre sonra cehdin azalması, intihal kolaycılığı, hoca talebe ilişkisindeki terbiye metodu gibi hususların göz ardı edilmesine sebep olabilmektedir. Bütün bu mahzurları da dikkate alarak faaliyet gösteren İslam irfanının hür kalelerinden Dünyabizim.com’dan bahsetmek istiyorum. Ömrünü İslam düşüncesinin yüceltilmesine adamış bir irfan adamı Asım Gültekin’in kaptanlığında yolculuğuna devam ediyor dünyabizim.com.

Kuşaklar arasındaki kayıpları çok iyi fark ederek kadim geleneğimize olan meraklarını artırmak için yeni neslin bilinçlenmesine çok önemli katkılar sağlamaktadır site. Örneğin, Mısır’daki uyanışı beyaz ekranların sunduğu biçimde anlamak ve algılamak yerine, Mısır’ın geçmişine projektörleri tutarak, Hz. Musa ile Firavun mücadelesinden başlayarak, Hasan el-Benna, Seyyid Kutup, Zeynep Gazali gibi Mısır’ın yakın dönem önemli fikir ve aksiyon adamlarını tanıtan, onların eserlerini gündeme taşıyan yayıncılığıyla önemli bir misyonu üstendi Dünyabizim.com. Keza Muhammed Buazizi’nin devrim ateşini yakmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Tunus’ta, İbn Haldun gibi, Tunus’lu Hayreddin Paşa gibi düşünce devlerinin miraslarına sahip yeni bir neslin yetiştiğine dikkatlerimizi çekti. Alacakaranlık serileriyle kendinden geçen gençlerimize, Gül Yetiştiren Adam’larımızın olduğunu gösterdi. Hallac’tan, Yunus’tan, Fuzuli’den, İmam Rabbani’den hikemler, şiirler aktardı.

Dünyabizim.com, bilgisayarın başından kalkmayan günümüz gencine, ney çalmanın, sazın tellerine dokunmanın, ebru yapmanın, türkü söylemenin, hat yazmanın insan ruhunu nasıl yücelttiğini anlatıyor. Seyahat etmenin dünyadaki kardeşliğimizi kavileştirdiğini, yetimlerin başlarını okşamanın dini ve ahlaki emirlerden kaynaklandığını, mizahın şaklabanlık olmaktan çıkıp güldürürken düşündüren bir faaliyet olduğunu gösteriyor. Bazen Yedi Güzel Adam’dan Cahit Zarifoğlu’nun Afganistan dağlarında yankılanan şiirlerini, bazen mazlum Filistin halkına destek verirken buldozerlerin altında can veren günümüzün vicdanı Rachel’in portresini sunuyor. Kimi zaman, İslam irfanının büyük bilgesi İbn Arabi’nin zekâ pırıltılarından kalbimize izler düşürüyor, kimi zaman zalimlerin karşısında sözünü esirgemeyen İbn Teymiye’nin asaletli duruşunu belleğimize kazıyor.

Dünyabizim.com kültürel erozyon yaşadığımız günümüzde bize rahat nefes aldıran güzel bir evimiz. Bir irfan mektebimiz. Orada kendimizi yabancı hissetmediğimiz sayısız kardeşimiz var. Mutfağında, salonunda, sofasında, eşiğinde, bahçesinde, çatısında; her neresine bakarsanız bakınız gözünüze şuasını yayan bir kardeşlik iklimini hissedeceksiniz. Bu kardeşliğin oluşmasında büyük katkısı olan Asım Gültekin kardeşime, her kademede katkısı olan kardeşlerimize can-ı gönülden sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun…

78
0
0
Yorum Yaz